Gói 100.000 tỷ lãi suất thấp dành cho nông nghiệp sạch

Ngày đăng 27-03-2017
Đây là một trong các giải pháp được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 30/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2017 nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Theo đó, chỉ đạo:

Các ngân hàng thương mại dành ít nhất 100.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình cho vay cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất thấp.
 
- Các Bộ phải rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.
 
- Hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, bao gồm tài sản hình thành trên đất của dự án nông nghiệp công nghệ cao để doanh nghiệp thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng.
 
Ngoài ra, tại Nghị quyết 30/NQ-CP , Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành có liên quan thực hiện:
 
- Xây dựng Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.
 
- Xây dựng và hoàn thiện đề án văn hóa công vụ.
 
- Hoàn thiện dự án Luật quản lý nợ công sửa đổi, Luật thủy sản sửa đổi.
THEO TVPL