Cuối năm 2017 hoàn thành cấp giấy chứng nhận nhà đất ở TP.HCM

Ngày đăng 10-06-2017
Phần mềm erp hàng đầu việt nam, hoạt động online và customize theo đặc thù khách hàng

 
Theo đó, ông Khoa giao chủ tịch UBND quận, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh việc thực hiện đăng ký, cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân hoàn thành trong năm 2017.
 
Các địa phương phải xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện cấp GCN, xác định đến quý 4/2017 phải hoàn thành việc cấp GCN đối với các trường hợp đủ điều kiện.
Theo TVPL