Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2017

Ngày đăng 28-03-2017
Sau thời gian cao điểm của đợt báo cáo cuối năm, chắc hẳn các anh/ chị kế toán, chủ doanh nghiệp không tránh khỏi sự mệt mỏi. Nhằm hỗ trợ, giảm tải công việc giúp các anh/ chị có thời gian nghỉ ngơi tiếp tục một năm tài chính mới, ASOFT xin được tổng hợp các thông tư, nghị định mới có hiệu lực từ đầu tháng 04/2017 như: Truy thu tiền lương đóng BHXH, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, Thuế GTGT với tập đoàn điện lực... để các anh/chị tiện theo dõi.

 
Hướng dẫn quản lý thu, chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt
 
Theo Thông tư số 13/2017/TT-BTC, đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì thực hiện theo quy định hiện hành.
 
Trường hợp khoản thu ngân sách bằng tiền mặt phát sinh tại các đơn vị giao dịch thì đơn vị có trách nhiệm số tiền mặt đã thu vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại.
 
Đối với khoản thu khác phát sinh tại Kho bạc Nhà nước thì người nộp tiền lập chứng từ để nộp tiền vào tài khoản của mình tại Kho bạc Nhà nước.
 
Thông tư cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động dịch vụ và thu phí bằng tiền mặt được để lại một phần hoặc toàn bộ mở tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại và ủy nhiệm cho ngân hàng thương mại thu hộ.
 
Thông tư số 13/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 1/4/2017. 
 
Xác định giá tính thuế GTGT đối với Tập đoàn điện lực
 
Theo Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), giá tính thuế GTGT đối với EVN và các đơn vị thành viên được xác định như sau:
 
Đối với các công ty sản xuất điện hạch toán phụ thuộc EVN và Tổng công ty phát điện là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện;
 
Đối với công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc là giá bán điện cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm, nhưng không thấp hơn chi phí sản xuất điện bình quân năm trước liền kề của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN và Tổng công ty phát điện;
 
Đối với công ty nhiệt điện là giá bán cho công ty mẹ do EVN công bố trước ngày 31/3 hàng năm, nhưng không thấp hơn giá mua điện bình quân năm trước liền kề của EVN.
 
Nghị định 10/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2017.
 
Xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng
 
Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1/4/2017.
 
Theo đó quy định 02 phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng gồm:Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng; Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng.
 
Tùy theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cụ thể, khi thực hiện các công tác khảo sát xây dựng của từng công trình, dự án mà áp dụng 01 trong 02 phương pháp trên.
 
Sẽ truy thu tiền lương trốn đóng BHXH
 
Ngày 16/02/2017 Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong Bộ Quốc phòng. Theo đó:
 
Từ ngày 2/4/2017, sẽ truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động trong trường hợp sau: Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng BHXH cho NLĐ; Đóng bù thời gian chưa đóng của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; Trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ.
 
Không tính lãi chậm đóng đối với số tiền truy thu trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương và đóng bù thời gian chưa đóng.
THEO TVPL