Tài chính - Kế toán

Đề xuất quy định về xóa nợ thuế tháo gỡ khó khăn của DN

Tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự ...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực 01/08/2016

Tháng 08 là thời điểm có nhiều thông tư, nghị định mới quan trọng ban hành: Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, ...

Nợ tốt và nợ xấu

Trong bài viết này, nợ xấu không mang ý nghĩa món nợ không thu hồi được theo như cách hiểu phổ thông trong lĩnh ...

Hướng dẫn mới về ưu đãi thuế TNDN

Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất ...