Tài chính - Kế toán

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 9/2017

Thời điểm đầu tháng luôn luôn là những ngày bộn bề với nhiều công việc cần phải xử lý chưa kể có quá ...

Lương tối thiểu vùng 2018: Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng

Sáng nay (ngày 07/8/2017), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, với mức cụ thể ...

Sắp tới, giảm hàng loạt chi phí cho doanh nghiệp

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 75/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua về Phiên họp Chính phủ thường ...

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 8/2017

Từ ngày 21 - 31/8/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tài chính... bắt đầu có hiệu lực, đơn cử như:

Thí điểm khai số vận đơn tờ khai hải quan hàng hóa XNK

Quyết định 1593/QĐ-BTC hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập ...

04 chính sách về tiền lương, BHXH có hiệu lực từ tháng 8/2017

Trong tháng 8/2017, nhiều chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ ...

Cách tính tăng lương hưu; trợ cấp BHXH, hằng tháng từ 01/7/2017

Ngày 27/7/2017 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3162/BHXH-CSXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ ...

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2017

Từ ngày 01 - 10/8/2017, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, giáo dục… bắt đầu có hiệu ...