Tài chính - Kế toán

Sắp tới, giảm hàng loạt chi phí cho doanh nghiệp

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 75/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua về Phiên họp Chính phủ thường ...

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 8/2017

Từ ngày 21 - 31/8/2017, nhiều chính sách mới về lao động, tài chính... bắt đầu có hiệu lực, đơn cử như:

Thí điểm khai số vận đơn tờ khai hải quan hàng hóa XNK

Quyết định 1593/QĐ-BTC hướng dẫn thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập ...

04 chính sách về tiền lương, BHXH có hiệu lực từ tháng 8/2017

Trong tháng 8/2017, nhiều chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ ...

Cách tính tăng lương hưu; trợ cấp BHXH, hằng tháng từ 01/7/2017

Ngày 27/7/2017 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3162/BHXH-CSXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ ...

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 8/2017

Từ ngày 01 - 10/8/2017, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, giáo dục… bắt đầu có hiệu ...

BHXH Việt Nam giải thích về cách tính lương hưu từ ngày 01/01/2018

Chiều 26/7, tại Hội nghị cung cấp thông tin BHXH, BHYT tháng 7/2017, ông Nguyễn Đức Toàn - Phó GĐ Trung tâm truyền ...

Chính sách nổi bật có hiệu lực cuối tháng 07/2017

Từ ngày 21 - 31/7/2017, nhiều chính sách nổi bật về lao động – tiền lương, ngân hàng… có hiệu lực thi hành. ...