ERP Blogs

2 giai đoạn và 5 xu hướng trong chiến dịch chuyển đổi số (Digital Transformation)

Chiến dịch chuyển đổi số trong các doanh nghiệp đang là một vấn đề nóng hổi. Trong đó, 2 giai đoạn và 5 xu ...

Vì sao doanh nghiệp nên đẩy nhanh chuyển đổi số trong giai đoạn dịch?

Những bài học kinh nghiệm từ quá khứ chỉ ra rằng; sau mỗi cuộc đại khủng hoảng, hành vi tiêu dùng sẽ hoàn ...

Giải pháp ERP – nên bắt đầu từ đâu?

ERP bao gồm nhiều phân hệ quản trị từng phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp. Vậy, khi bắt đầu ứng dụng giải ...

Khi nào doanh nghiệp cần ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp?

Khi việc ứng dụng các phần mềm quản lý vào vận hành doanh nghiệp đang ngày càng phổ biến; nhiều doanh nghiệp ...

8 lợi ích cho doanh nghiệp khi lựa chọn phần mềm Cloud ERP

Các giải pháp phần mềm Cloud ERP đã không còn xa lạ trong sự lựa chọn của các doanh nghiệp. Bởi đâu mà Cloud ...

Thúc đẩy mối quan hệ giữa Bán hàng và Marketing với phần mềm CRM

Các doanh nghiệp thường nghĩ: Bộ phận Marketing chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm leads; tức tìm được các thông tin ...

Phần mềm ERP – Người bạn tốt của các CEO

Luôn có những người bạn tốt và những người bạn xấu. Với các CEO, đâu là người bạn tốt? Hãy cùng tìm ...

Tăng tỷ lệ chuyển đổi số thành công với giải pháp phần mềm ERP đặc thù ngành

Phần mềm ERP đặc thù ngành là hệ thống phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; được xây dựng với ...