ERP Blogs

14 điều doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thời đại 4.0. Từ ngày 1/11/2018, Bắt buộc Doanh nghiệp ...

6 - Lý do doanh nghiệp cần chuyển đổi/sử dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là giải pháp cho doanh nghiệp thời công nghệ 4.0, mang lại rất nhiều lợi ích cho các doanh ...

7 gợi ý giúp doanh nghiệp nuôi dưỡng và phát triển hoạt động sáng tạo - cải tiến

Sáng tạo và cải tiến (kaizen) là hoạt động quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, đối doanh với nghiệp sản ...

Lợi ích lớn cho doanh nghiệp áp dụng sổ cái điện tử gộp - ASOFT-ERP

Trong công tác kế toán của doanh nghiệp, sổ cái kế toán là trụ cột của mọi hệ thống kế toán doanh nghiệp. Sổ ...

8 loại lãng phí doanh nghiệp cần loại bỏ để tăng hiệu suất-lợi nhuận

Chủ doanh nghiệp cần phân biệt giữa lãng phí và chi phí để tối ưu được lợi nhuận của doanh nghiệp trong thời ...

Ứng dụng của BlockChain trong kinh doanh (ngoài tiền ảo)

Blockchain (khối chuỗi) được biết đến như là công nghệ đằng sau của đồng tiền ảo nổi tiếng Bitcoin, một ...

10 bước giúp CEO doanh nghiệp triển khai ERP thành công

ERP không đơn giản là một chương trình phần mềm, mà bản chất là một giải pháp trong quản trị doanh nghiệp. ERP ...

Ứng dụng DISC - Giúp chọn đúng người - Giao đúng việc

“Chọn đúng người và Giao đúng việc” là một trong những nguyên tắc sống còn, quyết định sự thành công của ...