Hội doanh nhân trẻ TP HCM

Hội doanh nhân trẻ TP HCM

HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP HCM
Địa chỉ : Số 4, Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé , Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 848.38273885 – 848.38273137
Fax : 848.38273138
Website : http://ybahcm.com.vn/