Đại Học Nguyễn Tất Thành

Đại Học Nguyễn Tất Thành

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Địa chỉ : 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM
Điện thoại : 848.3941 1189
Fax : 848.3940 4759
Website : www.ntt.edu.vn